• News

Intermodalne centra logistyczne i korytarze towarowe – koncepcje i trendy

Intermodalne centra logistyczne i korytarze towarowe – koncepcje i trendy

Międzynarodowe korytarze transportowe wiążą się z wieloma korzyściami. Po pierwsze w znaczącym stopniu skracają czas tranzytu i obniżają koszty, poszerzając tym samym dostęp do rynków i otwierając nowe możliwości dla regionalnych branż przemysłu. Likwidują także infrastrukturalne „wąskie gardła” i zwiększają interoperacyjność techniczną i organizacyjną systemów krajowych. Należy jednak zauważyć, że rozwój tych korytarzy wymaga obecności sprawnie działających intermodalnych centrów logistycznych, które pełnią funkcję generatorów ładunków i odgrywają kluczową rolę węzłów w systemach transportowych i łańcuchach dostaw.

Centrum logistyczne (ang. Freight Village, FV) to wyspecjalizowana strefa przemysłowa, w której działają różnego rodzaju firmy logistyczne, obiekty użyteczności publicznej oraz podmioty świadczące usługi dodatkowe. W skład centrum logistycznego wchodzi także terminal intermodalny, który umożliwia integrację poszczególnych środków transportu, zapewniając spedytorom dostęp do szerokiej gamy atrakcyjnych cenowo i czasowo łańcuchów transportu.

Koncentracja firm logistycznych w ramach centrum logistycznego sprzyja wdrażaniu nowych technologii. Stosowanie bezemisyjnych metod logistycznych i elektromobilności, tworzenie platform wymiany transportowej, opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i innowacyjnych systemów telematycznych, wdrażanie nowatorskich, horyzontalnych technologii załadunku do naczep nieprzystosowanych do załadunku żurawiem, a także digitalizacja łańcuchów dostaw i platform informacyjnych – to wszystko są najważniejsze trendy w przyszłym rozwoju centrów logistycznych.

Korytarze transportowe i centra logistyczne mogłyby się wspierać w swoich działaniach i zapewnić sobie nowe możliwości rozwoju. Mając ten fakt na uwadze, Komisja Europejska realizuje politykę na rzecz zacieśnienia współpracy między zarządcami infrastruktury kolejowej w zakresie rozwoju infrastruktury i systemów interoperacyjnych. W uznaniu dla znaczenia tych funkcji Unia Europejska wspiera interoperacyjność i oferuje dofinansowanie na realizację niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych za pośrednictwem programu TEN-T i instrumentu „Łącząc Europę”.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym sprawozdaniu Intermodalne centra logistyczne i korytarze towarowe – koncepcje i trendy LogForum 13 (3), 273-283, http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.3 dostępne do pobrania w folderze “Expertise and analysis”

Our Partnersget to know them


Associate members with observer status: Opole Voivodeship