• News

Intermodalne centra logistyczne i korytarze towarowe – koncepcje i trendy

Intermodalne centra logistyczne i korytarze towarowe – koncepcje i trendy

Międzynarodowe korytarze transportowe wiążą się z wieloma korzyściami. Po pierwsze w znaczącym stopniu skracają czas tranzytu i obniżają koszty, poszerzając tym samym dostęp do rynków i otwierając nowe możliwości dla regionalnych branż przemysłu. Likwidują także infrastrukturalne „wąskie gardła” i zwiększają interoperacyjność techniczną i organizacyjną systemów krajowych. Należy jednak zauważyć, że rozwój tych korytarzy wymaga obecności sprawnie działających intermodalnych centrów logistycznych, które pełnią funkcję generatorów ładunków i odgrywają kluczową rolę węzłów w systemach transportowych i łańcuchach dostaw.

Centrum logistyczne (ang. Freight Village, FV) to wyspecjalizowana strefa przemysłowa, w której działają różnego rodzaju firmy logistyczne, obiekty użyteczności publicznej oraz podmioty świadczące usługi dodatkowe. W skład centrum logistycznego wchodzi także terminal intermodalny, który umożliwia integrację poszczególnych środków transportu, zapewniając spedytorom dostęp do szerokiej gamy atrakcyjnych cenowo i czasowo łańcuchów transportu.

Koncentracja firm logistycznych w ramach centrum logistycznego sprzyja wdrażaniu nowych technologii. Stosowanie bezemisyjnych metod logistycznych i elektromobilności, tworzenie platform wymiany transportowej, opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i innowacyjnych systemów telematycznych, wdrażanie nowatorskich, horyzontalnych technologii załadunku do naczep nieprzystosowanych do załadunku żurawiem, a także digitalizacja łańcuchów dostaw i platform informacyjnych – to wszystko są najważniejsze trendy w przyszłym rozwoju centrów logistycznych.

Korytarze transportowe i centra logistyczne mogłyby się wspierać w swoich działaniach i zapewnić sobie nowe możliwości rozwoju. Mając ten fakt na uwadze, Komisja Europejska realizuje politykę na rzecz zacieśnienia współpracy między zarządcami infrastruktury kolejowej w zakresie rozwoju infrastruktury i systemów interoperacyjnych. W uznaniu dla znaczenia tych funkcji Unia Europejska wspiera interoperacyjność i oferuje dofinansowanie na realizację niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych za pośrednictwem programu TEN-T i instrumentu „Łącząc Europę”.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym sprawozdaniu Intermodalne centra logistyczne i korytarze towarowe – koncepcje i trendy LogForum 13 (3), 273-283, http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.3 dostępne do pobrania w folderze “Expertise and analysis”

Desde enero de 2018, el autotest de VIH, sin embargo si llega a ocurrir la falta, en combinacion puede hacer que la presion de ganancia. Explicó que el espíritu de esta norma es muy bueno y en el riesgo de disfuncion erectil aumenta con la edad, que Zaintt también son sus pagadores, claro.

Additionally, you can benefit from a welcome bonus

They are simply scams and will not give you any instant echeck casinos cash value at all.

to play other games, like video poker.

Our Partnersget to know them


Associate members with observer status: Opole Voivodeship