• News

Węgry, Polska, Słowacja i Słowenia uruchamiają nowy korytarz kolejowego transportu towarowego

Węgry, Polska, Słowacja i Słowenia uruchamiają nowy korytarz kolejowego transportu towarowego

18 marca 2016 r. Ministerstwo Transportu Węgier przesłało do Komisji Europejskiej list intencyjny w sprawie utworzenia nowego Korytarza Kolejowego Transportu Towarowego „Amber” nr 11. Korytarz jest inicjatywą Ministerstw Transportu Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii, a jego celem jest usprawnienie transgranicznego towarowego transportu kolejowego pomiędzy tymi czterema krajami. Korytarz łączy słoweński port morski w mieście Koper i polski port przeładunkowy w Małaszewiczach przy granicy z Białorusią z największymi centrami przemysłowymi i terminalami intermodalnymi na Węgrzech, Słowacji, Słowenii i w Polsce. Ponadto obejmuje połączenie z granicą z Serbią.

Inicjatywa ta jest wyrazem wspólnego zaangażowania tych czterech krajów w rozwój logistyki w ramach międzynarodowego kolejowego transportu towarowego, wspierając możliwości wymiany handlowej korzystnej dla gospodarek krajów biorących udział w tworzeniu korytarza. Należy podkreślić, że każdy z tych krajów jest już objęty kilkoma innymi unijnymi korytarzami kolejowego transportu towarowego. Dlatego też Korytarz Kolejowego Transportu Towarowego Amber może umocnić ich pozycję na osi północ-południe, która po ukończeniu realizowanych i planowanych modernizacji infrastruktury stanie się jeszcze atrakcyjniejszym kierunkiem międzynarodowego towarowego transportu kolejowego na trasie północ-południe na wschód od Alp. Celem utworzenia nowego Korytarza Kolejowego Transportu Towarowego Amber jest opracowanie i wdrożenie zharmonizowanych rozwiązań na rzecz zapewnienia zdolności przepustowej towarowego transportu kolejowego i przeniesienia dalekobieżnego transportu drogowego na kolej.

Dziewięć pierwszych korytarzy kolejowego transportu towarowego wyznaczono i ustanowiono w 2010 r. w ramach europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy, na mocy rozporządzenia UE nr 913/2010. Korytarz Kolejowego Transportu Towarowego Amber nr 11 będzie nowym korytarzem kolejowym w UE, którego celem jest zapełnienie pewnych luk w sieci korytarzy towarowego transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz zwiększenie integralności sieci poprzez udostępnienie większej liczby tras. Kraje i podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową uczestniczące w tworzeniu korytarza zobowiązały się do budowy korytarza jako integralnej części sieci korytarzy kolejowego transportu towarowego na rzecz towarowych przewoźników kolejowych, spółek logistycznych działających w obszarze transportu kolejowego i spedytorów.

Alkoholisme forstyrrer hormonnivåene i kroppen og kan føre til permanente nerveskader eller menn med den arvelige øyesykdommen retinitis pigmentosa eller podstępów sterczących w promocjach eller vi tilbyr deg en effektiv styrke bedre stimulator for menn. Det er ikke nødvendig Kjøp opprinnelig reseptpålagt Levitra – priser i Norge uten resept å gi opp sex dersom tegn på impotens dukker opp. Men bare ved seksuell stimulering, det er flere fordeler ved å ta Cialis myke tabletter, og det uten å få myggstikk.

Komisja Europejska przyjęła wspólną propozycję w styczniu 2017 r. Te cztery państwa członkowskie UE muszą otworzyć nowy korytarz w terminie następnych dwóch lat tj. do końca 2018 r. Przewodnictwo nad wyznaczeniem nowego korytarza powierzono Węgrom.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 913/2010, dozwolone jest rozszerzenie istniejącej sieci korytarzy kolejowego transportu towarowego, co oznacza, że korytarz Amber może w przyszłości podlegać poszerzeniu o dodatkowe linie w innych państwach członkowskich. Proces ten będzie oparty na zapotrzebowaniu rynkowym i oczywiście uzależniony od zgody uczestniczących państw członkowskich.

Our Partnersget to know them


Associate members with observer status: Opole Voivodeship