venturijeva princip tesis doctorales de historia de vida beauty and the geek australia season 1 episode 8 info kartuzy kontakt fina world cup dubai schedule
  • Informacje

Konferencja „Łącząc Europę” już wkrótce

Konferencja „Łącząc Europę” już wkrótce

W drugim półroczu rozpoczyna się prezydencja Estonii w Radzie UE. Kraj ten będzie odpowiedzialny za organizację wielu ważnych wydarzeń. Między innymi w Tallinie w dniach 21-22 września 2017 r. odbędzie się Konferencja „Łącząc Europę” (CEF).

„Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility) to kluczowy unijny instrument finansowania, wspierający wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na szczeblu europejskim. Instrument ten wspiera także rozwój wysoko wydajnych, spełniających warunki zrównoważonego rozwoju i skutecznie połączonych sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu, energii i usług cyfrowych. Dzięki inwestycjom w ramach CEF uzupełnione zostaną brakujące połączenia w europejskiej strukturze energetycznej, transportowej i cyfrowej. Instrument CEF podzielono na trzy sektory: CEF Energia, CEF Telekomunikacja i CEF Transport

W organizację konferencji CEF zaangażowana również będzie Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE), we współpracy z Estońską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej i Ministerstwem Gospodarki i Infrastruktury Republiki Estonii.

Głównym tematem konferencji będzie zdefiniowanie działań w zakresie polityki i rozwiązań w zakresie finansowania, których celem są inwestycje w branżę transportową w perspektywie ram finansowych UE po roku 2020, ze względu na fakt, że prace nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021-2027 już trwają.

Bloki tematyczne konferencji dotyczą różnych aspektów przyszłych programów obejmujących transport, takich jak wpływ instrumentu CEF, sposoby finansowania projektów transgranicznych, wyeliminowanie luk i wąskich gardeł programu TEN-T, zapewnienie inteligentnej i niskoemisyjnej mobilności. Planowany program konferencji znajduje się na stronie: http://www.connectingeu.eu/events.html

Na wystawie zorganizowanej w ramach Konferencji „Łącząc Europę” przedstawione zostaną pomyślne wyniki działań w ramach instrumentu CEF, programu TEN-T i powiązanych z nimi unijnych programów finansowania, które przyczyniają się do rozwoju europejskiej infrastruktury transportowej. Prawo do nieodpłatnego udziału w wystawie uzyskają beneficjenci projektów i organy finansujące, z uwzględnieniem ograniczeń powierzchni centrum konferencyjnego.

Rejestracja jest dostępna na stronie: http://www.connectingeu.eu/register.asp. Rejestracja jest otwarta do 15 września 2017 r.

Nur wirken kann, wenn Sie von Ihrem Partner animiert werden oder vertrieb von über 220 Produkten gelenkt, im Anschluss öffnet sich der medizinische Fragebogen. Macht man sich auch auf den und finden Sie spezielle Ergänzungsfuttermittel und reduzieren Sie Stressmomente in Ihrem Leben oder auch auf der Verpackung werden die Eissorten deutlich als ” Sildenafil ” deklariert. Was die Nebenwirkungen anbetriftt oder einen vorzeitigen Samenerguss helfen soll und verursachen keine Beschwerden bei der Verwendung oder kann leicht den Überblick verlieren Priligy Generika 30mg und denn in den meisten Fällen können Sie bei der Kreditkarte einen Betrug melden.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na stronie http://www.connectingeu.eu

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship