nar agaci nar ciceyi abgul arrugas ver pelicula gratis wel bilt pressure washer pump click n curl full medium set unisci i puntini da 1 a 20
  • Informacje

Cykl Konferencji (2)

Cykl Konferencji (2)

Jesienią tego roku zainaugurowany zostanie cykl trzech międzynarodowych konferencji dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionów położonych w obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65. Stanowi on kontynuację działań zapoczątkowanych kilka lat temu i prowadzonych przez siedemnaście regionów partnerskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65.
W ramach Inicjatywy CETC regiony rozwijają merytoryczną dyskusję dotyczącą zrównoważonego rozwoju sieci transportowej w Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie korytarzy transportu towarowego, wykorzystujących rozwiązania przyjazne środowisku.

Tegoroczne konferencje będą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu rozbudowy infrastruktury transportowej, europejskiej współpracy terytorialnej w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie, rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i rozrastającego się makroregionu Korytarza CETC-ROUTE65. Odbędą się kolejno w trzech miastach Europy Centralnej. Pierwsza z nich, zatytułowana „DROGI do rozwoju”, zorganizowana zostanie we Wrocławiu w październiku br., a dotyczyć będzie między innymi projektów rozwojowo-infrastrukturalnych w obszarze Europy Środkowej, korelacji krajowych i regionalnych polityk wewnętrznych oraz koncepcji zintegrowanej współpracy „korytarzowej”. Druga, zatytułowana „EUWT-CETC: sieć – wzrost – profit”, zorganizowana zostanie w Rijece w listopadzie 2012 r., a dotyczyć będzie współpracy terytorialnej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w makroregionie CETC-ROUTE65. Trzecia, podsumowująca konferencja, zorganizowana zostanie w Brukseliw grudniu br., a dotyczyć będzie infrastruktury transportowej jako niezbędnego warunku kohezji „starych” i „nowych” państw europejskich.

wiecej na green.cetc.pl oraz green.corridorcetc.eu

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship