• Informacje

Jeśli się uczyć, to od kogo jak nie od najlepszych?

Jeśli się uczyć, to od kogo jak nie od najlepszych?

Jeśli się uczyć, to od kogo jak nie od najlepszych?

Region Skania ma ambicje bycia najbardziej innowacyjnym regionem Europy do roku 2020. Szwedzi mocno stawiają na innowacje, ochronę środowiska i widzą szanse w rozwoju współpracy w ramach CETC – czyli Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego – partnera ŚKT-EUWT z o.o. – wzięli udział w konferencji „Innovative leaven from the northern CETC-EGTC corridor head”, której tematyka obejmowała kwestie wzmocnienia działań kooperacyjnych partnerów ŚKT-EUWT z o.o. oraz innowacyjnej przedsiębiorczości i współpracy w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem wytycznych unijnych oraz instrumentów finansowania takich działań. Już na wstępie spotkania – Matta Ivarsson – przewodnicząca Komitetu Rozwoju Regionalnego Regionu Skanii, podkreśliła że Polska to dla Szwecji ważny partner handlowy, dlatego liczy na wzmocnienie współpracy pomiędzy Skanią a Pomorzem Zachodnim.

– W zeszłym roku opracowaliśmy nową strategię rozwoju Regionu Skania, to dokument opracowany wspólnie z przedstawicielami miast, ale i światem biznesu. Wśród najważniejszych kierunków wyznaczyliśmy wzmocnienie kapitału społecznego, nastawienie na policentryczny rozwój regionu, inwestowanie w usługi przyszłości, ale także zdrowie i inteligentne miasta.

Matta Ivarsson doceniła znaczenie koncepcji korytarza transportowego i podkreśliła, że jednym z warunków uzyskania statusu najbardziej innowacyjnego regionu Unii Europejskiej, jest szersza współpraca w ramach korytarza. Ivarsson podkreśliła, że wiele klastrów przemysłowych z Regionu Skanii, już działa w tym kierunku. Region mocno liczy na budowane Europejskie Centrum Spalacji. Do roku 2020, Skania chce być obszarem niezależnym energetycznie.

Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ŚKT – EUWT z o.o. – Krzysztof Żarna, przyznał że oczy wielu regionów spoglądają właśnie na Szwecję, gdyż to północ Europy jest już dziś najbardziej innowacyjnym obszarem, a nowe kraje członkowskie i ich regiony – wciąż w pierwszej kolejności stawiają na infrastrukturę transportową. To transport stwarza szansę rozwoju dla pozostałych dziedzin.

– W CETC skupiamy się na rozwoju, innowacjach i transporcie. Od początku tworzenia idei korytarza zauważyliśmy, że nie będzie obejmować jedynie kwestii transportu. Mamy wspólne interesy. Spodziewamy się że to właśnie z północy ruszy proces wdrażania innowacji i rozwoju.

Żarna zauważył, że wspólnymi dla obu regionów inteligentnymi specjalizacjami są biotechnologia czy zdrowie, ale także mechanika, przemysł metalowy, mechatronika i automatyka samochodowa. Jeszcze w tym roku CETC ma opublikować plan działania, by wprowadzić w tym obszarze planowanie i współdziałanie w całym korytarzu.

Lennart Svensson, szef biura ds. innowacji i klastrów z regionu Skanii zaprezentował Międzynarodową Strategię Innowacji Regionu Skanii. Dokument został opracowany na podstawie szeroko zakrojonych rozmów z przedstawicielami świata akademickiego, biznesu i polityki. Skania skupia się na wzmacnianiu właśnie głównych branż i rozwoju sektorowych liderów. Podstawą działania ma być poczucie odpowiedzialności za bycie innowacyjnym. Szwedzki region skupia się na zdrowiu, żywności, medycynie, profilaktyce zdrowotnej, a także tele-medycynie i medycynie mobilnej. Ważną rolę odgrywają klastry, np. z takich dziedzin jak logistyka, żywność, urządzenia mobilne, biznes, media, opakowania. Na przykład klaster opakowań zrzesza ponad 200 firm z całego świata. Wszystkie klastry to w sumie kilka tysięcy przedsiębiorstw. Zagraniczne firmy kooperujące z lokalnymi przedsiębiorcami są również zapraszane do współpracy. Wśród kluczowych rozwiązań, nad którymi wraz z klastrami pracują naukowcy i przedstawiciele samorządów są problemy urbanizacji, zmiany klimatyczne, starzenie się populacji miast.

– Nie produkujemy już elektroniki i sprzętu telefonicznego, bo nie jesteśmy w stanie konkurować z Azją. Wykorzystujemy wiedzę do tworzenia mobilnego oprogramowania. Są takie problemy zdrowotne, jak np. cukrzyca, które zaczynamy rozwiązywać za pomocą aplikacji mobilnych. Publiczna opieka zdrowotna dalej będzie istnieć i oczywiście będzie coraz więcej kosztować. Politycy zdali sobie sprawę z tego, że nie rozwiążą problemów służby zdrowia, jedynie zwiększając poziom finansowania opieki medycznej. Trzeba inwestować zanim ktoś stanie się pacjentem. Są możliwe tele-testy, telemedycyna. Otwieramy się na inne regiony. W ten sposób tworzymy nowe firmy. Rozwijamy biznes, ułatwiamy sprawę politykom i pomagamy ludziom. Zdaniem Svenssona współpraca w ramach korytarza, wzorem klastrów powinna opierać się o wspólny cel. Mimo, że regionom może zależeć na rozwoju w różnych sektorach. CETC może być miejscem do znalezienia wspólnych rozwiązań.

Takim wyzwaniem na pewno są innowacje, a jak sugerują Szwedzi przyszłość to m.in inteligentne materiały, które od przyszłego roku mają powstawać w centrum MAX LAB IV. W Lund powstaje tzw. hub naukowy, w skład którego wejdzie również Europejskie Centrum Spalacji, którego budowę mieli okazję zobaczyć uczestnicy wizyty studyjnej. Z infrastruktury badawczej będą korzystać m.in. okoliczni naukowcy, ale nie tylko. O możliwości finansowania badań i innowacji pytała Ewa Kurjata ze Szczecińskiego Magistratu.

– Finansowanie miksujemy ze wszystkich możliwych źródeł, korzystamy z Interregu, z Funduszy Strukturalnych, odpowiadał Lennart Svensson.

Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  Jerzy Kotlęga przyznał, że innowacje to kluczowe kwestia dla rozwoju regionów.

– Jestem w opozycji, ale musze docenić rządzących, bo dużo na tym polu robią. Innowacje w gospodarce nie mają granic. Skype wymyślił Duńczyk ze Szwedem. Oprogramowanie powstało w Talinie, biura firmy są w Londynie. W regionie morza Bałtyckiego mamy 300 uczelni i 800 ośrodków badawczych, mamy spory potencjał pro-rozwojowy. Musimy prowadzić mądrą politykę. Naukowcy muszą współpracować i wymieniać doświadczenia. Również studenci. Ważnym zadaniem jest umiejętność spoglądania gdzie możemy znaleźć i wdrożyć innowacyjne rozwiązania. Wy spoglądacie na Chiny. My spoglądamy na Skandynawię. Opieramy się na tym co mamy. Lobbujemy więc za korytarzem, m.in. na Forum Parlamentów Południowego Bałtyku. Obserwatorem forum jest Skania. Każdy region ma pomysł na własny korytarz. My powinniśmy mówić wspólnie. . Skania powinna być członkiem, a nie obserwatorem Forum by wzmocnić nasz wspólny głos – przekonywał Kotlęga.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Daniela Kronmanna, który przedstawił możliwości i przyszłość branży materiałowej oraz rozwój ekosystemu na rzecz innowacyjności materiałowej. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, Lund stanie się miejscem licznych eksperymentów naukowych, a badania będą mogły być wdrażane w całej Europie. Celem są nowe rozwiązania dla biznesu i uczelni wyższych. W tym celu Skania powołała radę badań i rozwoju, która współpracuje z wieloma firmami. Współpraca obywa się w 5 dziedzinach: infrastruktura, efektywność pracy, bezpieczeństwo konsumentów, szanse biznesowe, grupy wpływu.

Skania przekonuje, że nie są to tylko plany na papierze, a początek konsekwentnego wdrażania przyjętych założeń. Świadczyć o tym miało wystąpienie Ilmara Reepalu, wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionu Skanii, byłego burmistrza Malmo. Reepalu przypomniał, że pod koniec lat 80-tych w Malmo produkowano około 30 statków rocznie, w tym łodzie podwodne. Wraz z upadkiem muru berlińskiego branża odczuła kryzys, aż w końcu musiała upaść. W tamtym okresie bezrobocie w Kopenhadze wynosiło 16%, a w Malmo 22%.

– Zmieniło nas wystąpienie 12 letniej dziewczynki na konferencji ONZ w RIO. Chcieliśmy pokazać i dać świadectwo, by zmienić tereny poprzemysłowe w super nowoczesne dzielnice. W 1 godzinę słońce wysyła na ziemię tyle energii ile cala ludzkość zużywa w ciągu roku. Latem, ciepłą wodę pompujemy do ziemi, by korzystać z niej zimą. Zimą, pompujemy zimną w dół, by latem chłodziła nasze mieszkania.

W miejsce największej suwnicy świata, która popłynęła do Korei Południowej zbudowano wieżowiec w 100% zasilany z energii odnawialnej. Malmo, jak i cała Szwecja postawiło na segregację odpadów. Transport publiczny został oparty o bio-gaz. Dzięki infrastrukturze rowerowej, 40% mieszkańców Malmo jeździ do pracy i szkoły rowerem. Powstał również most nad cieśniną Sund, który połączył Szwecję z Danią. Wydrążoną podczas jego budowy skałę wykorzystano do budowy nowego portu.

Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Kazimierz Drzazga, przyznał że jest pod wrażeniem prezentacji.

– Mamy problem z terenami potoczniowymi. Było to główne zaplecze ekonomiczne i naukowe miasta. Mamy wielki problem w Szczecinie. Nie mamy takich środków budżetowych. Tysiące ludzi straciło pracę, wielu wyemigrowało. To piękne przykłady, robią wielkie wrażenie. A co z ludźmi? Jak poradziliście sobie z finansami?

– Ludzie byli bardzo przeciwni likwidacji stoczni i sprzedaży suwnicy. Zaczęli jednak zmieniać zdanie gdy wszyscy zaczęli mówić o naszej technologii, wtedy zaczęli być dumni. W ciągu 4-5 lat ludzie zmienili zdanie. Taksówkarze mówią teraz to samo co burmistrz. Sprzedaliśmy swoje udziały w różnych spółkach miejskich. Wykorzystaliśmy to do nowych inwestycji. W ciągu 4 lat straciliśmy co 4 etat. Odrobiliśmy to z nawiązką. Malmo się dziś rozwija, mamy nowych mieszkańców – wyjaśniał Ilmar Reepalu.

Ostatnim punktem konferencji była sesja interaktywna obejmująca kwestie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miast, przemysłu spożywczego i inteligentnego transportu. Wilhelm Ast ze stowarzyszenia Inteligentnych i zrównoważonych miast, podkreślił że początkiem wszelkich zmian są wyzwania i aktorzy, którzy się ich podejmują. By miasta mogły się rozwijać, powinny się sieciować.

– Wyzwaniem dla nas była modernizacja mieszkań. Renowacje i remonty zwiększają standard i wtedy podnosimy czynsze. Mamy 6 klastrów, z czego kilka dla zrównoważonego rozwoju: innowacje regionalne i międzyregionalne, oświetlenie dla zdrowia, produktywności i efektywność energetyczna. W Skanii skupiliśmy się na oświetleniu miejskim. Firmy oświetleniowe są w ten projekt zaangażowane. Nasz przykład stał się wzorcowym dla programu Europa 2020. Stawiamy na Internet rzeczy, laboratoria miejskie, oferty dla prosumentów (profesjonalista/producent i konsument) np. w dziedzinie energii.

Ewa Kurjata zaprezentowała przykłady inteligentnych rozwiązań w Szczecinie, stolicy Województwa Zachodniopomorskiego.

– Szukamy potrzeb mieszkańców. Zwracamy uwagę na dostępne środki, staramy się dbać o środowisko. Wpisuje się to w nasza markę „Floating Garden”. Inteligentnych rozwiązań szukamy w transporcie, oświetleniu, warunkach życia. Wprowadziliśmy inteligentny system transportowy. Poprzez ekrany z natężeniem ruchu, mieszkańcy mogą internetowo śledzić ruch samochodowy. Inwestujemy w transport publiczny. Tramwaje mają się stać głównym środkiem transportu. Otwieramy wiele rond, montujemy liczniki czasu dla kierowców. Wprowadzamy kartę miejską, płatności mobilne w komunikacji, rower miejski.

Kurjata wymieniła również przykłady zbliżenia administracji publicznej dla mieszkańców poprzez e-usługi, czy aplikacje mobilne dla mieszkańców. Ulf Aberg z Klastra Invest in Skane, przekonywał o sile branży spożywczej. Klaster we współpracy z regionem stworzył sieć innowacyjnej żywności.

– firmy dzielą się informacjami stawiają na rozwój. Zaczęliśmy produkować zdrową żywność dla biegaczy, żywność dla ludzi z problemami żołądkowymi. Firma BioGaia wymyśliła słomkę z bakteriami, którą pije się mleko, i w ten sposób więcej bakterii przyjmuje nasz organizm. Guma do żucia może pomagać w walce z próchnicą. Naszą siłą jest współpraca strategiczna. Sieci badawcze, wspólne sieci handlowe.

Aberg wyjaśniał, że aż 70% produkowanych opakowań jest przeznaczonych dla żywności, dlatego powołano specjalny klaster, który stawia na lepsze materiały i design. Specjalizacja obejmuje m.in. żywność dziecięcą, czy trwałość żywności.

Krzysztof Wika z Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Województwa Zachodniopomorskiego, omówił jak region wspiera żywność tradycyjną.

– Wielu konsumentów szuka smaków dzieciństwa. Sieć produktów tradycyjnych powstała właśnie tutaj, w Szwecji. Aktualnie mamy 44 członków, to restauracje, producenci rolni. Promocja odbywa się na specjalnych festynach, piknikach. To duża nisza i bardzo rokujący segment rynku spożywczego.

Szwedów mocno interesuje rozwój transportu i logistyki. Za główne wyzwania branży uznają zwiększenie informacji o przepływie dóbr, które powinno pozwolić tworzyć lepszą infrastrukturę i dać informacje jak ją efektywniej użytkować. Zdaniem Tonego Spodnjaka z Klastra Logistik (współpracuje z blisko 1200 firmami), rzeczywistość już się zmienia. Aplikacja Uber i samochody Tesla już dziś umożliwiają automatyczny transport. Przyszłością logistyki ma być digitalizacja i e-handel.

– Najlepsze firmy na świecie używają najlepszych systemów cyfrowych. Chcemy zdobyć tę wiedzę i wprowadzać w naszych firmach najlepsze strategie cyfrowe. E-handel to wiele małych ciężarówek, dlatego stawiamy na udoskonalenie tej platformy, by chronić środowisko. Skupiamy się na zbieraniu informacji o dobrach właściciela i jego potencjale rozwojowym. Chcemy zrozumieć jakie usługi będą potrzebne po roku 2020.

Zdaniem Krzysztofa Żarny, pomiędzy regionami – mocno zauważalna jest różnica priorytetów, ale szansą jest właśnie CETC. Wyzwaniem jest budowa takiej infrastruktury, która umożliwi stosowanie innowacyjnych rozwiązań. Potrzebne jest wsparcie rozwoju portów i rozwijanie współpracy.

Przedstawiciele regionu Skania, przyznali że w ostatnich latach Polska stała się jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Europie i jest coraz silniejszym partnerem handlowym. Czas więc na współpracę na gruncie nauki i innowacji.

Collage1

W zakładce „DO POBRANIA” udostępniono prezentacje z konferncji.

Jeśli się uczyć, to od kogo jak nie od najlepszych?

 

Region Skania ma ambicje bycia najbardziej innowacyjnym regionem Europy do roku 2020. Szwedzi mocno stawiają na innowacje, ochronę środowiska i widzą szanse w rozwoju współpracy w ramach CETC – czyli Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego – partnera ŚKT-EUWT z o.o. – wzięli udział w konferencji „Innovative leaven from the northern CETC-EGTC corridor head”, której tematyka obejmowała kwestie wzmocnienia działań kooperacyjnych partnerów ŚKT-EUWT z o.o. oraz innowacyjnej przedsiębiorczości i współpracy w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem wytycznych unijnych oraz instrumentów finansowania takich działań. Już na wstępie spotkania – Matta Ivarsson – przewodnicząca Komitetu Rozwoju Regionalnego Regionu Skanii, podkreśliła że Polska to dla Szwecji ważny partner handlowy, dlatego liczy na wzmocnienie współpracy pomiędzy Skanią a Pomorzem Zachodnim.

W zeszłym roku opracowaliśmy nową strategię rozwoju Regionu Skania, to dokument opracowany wspólnie z przedstawicielami miast, ale i światem biznesu. Wśród najważniejszych kierunków wyznaczyliśmy wzmocnienie kapitału społecznego, nastawienie na policentryczny rozwój regionu, inwestowanie w usługi przyszłości, ale także zdrowie i inteligentne miasta.

Matta Ivarsson  doceniła znaczenie koncepcji korytarza transportowego i podkreśliła, że jednym z warunków uzyskania statusu  najbardziej innowacyjnego regionu Unii Europejskiej, jest szersza współpraca w ramach korytarza. Ivarsson podkreśliła, że wiele klastrów przemysłowych z Regionu Skanii, już działa w tym kierunku. Region mocno liczy na budowane Europejskie Centrum Spalacji. Do roku 2020, Skania chce być obszarem niezależnym energetycznie.

Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ŚKT – EUWT z o.o. – Krzysztof Żarna, przyznał że oczy wielu regionów spoglądają właśnie na Szwecję, gdyż to północ Europy jest już dziś najbardziej innowacyjnym obszarem, a nowe kraje członkowskie i ich regiony – wciąż w pierwszej kolejności stawiają na infrastrukturę transportową. To transport stwarza szansę rozwoju dla pozostałych dziedzin.

– W CETC skupiamy się na rozwoju, innowacjach i transporcie. Od początku tworzenia idei korytarza zauważyliśmy, że  nie będzie obejmować jedynie kwestii transportu. Mamy wspólne interesy. Spodziewamy się że to właśnie z północy ruszy proces wdrażania innowacji i rozwoju.

Żarna zauważył, że wspólnymi dla obu regionów inteligentnymi specjalizacjami są biotechnologia czy zdrowie, ale także mechanika, przemysł metalowy, mechatronika i automatyka samochodowa. Jeszcze w tym roku CETC ma opublikować plan działania, by wprowadzić w tym obszarze planowanie i współdziałanie w całym korytarzu.

Lennart Svensson, szef biura ds. innowacji i klastrów z regionu Skanii zaprezentował Międzynarodową Strategię Innowacji Regionu Skanii. Dokument został opracowany na podstawie szeroko zakrojonych rozmów z przedstawicielami świata akademickiego, biznesu i polityki. Skania skupia się na wzmacnianiu właśnie głównych branż i rozwoju sektorowych liderów. Podstawą działania ma być poczucie odpowiedzialności za bycie innowacyjnym. Szwedzki region skupia się na zdrowiu, żywności, medycynie, profilaktyce zdrowotnej, a także tele-medycynie i medycynie mobilnej. Ważną rolę odgrywają klastry, np. z takich dziedzin jak logistyka, żywność, urządzenia mobilne, biznes, media, opakowania. Na przykład klaster opakowań zrzesza ponad 200 firm z całego świata. Wszystkie klastry to w sumie kilka tysięcy przedsiębiorstw. Zagraniczne firmy kooperujące z lokalnymi przedsiębiorcami są również zapraszane do współpracy. Wśród kluczowych rozwiązań, nad którymi wraz z klastrami pracują naukowcy i przedstawiciele samorządów są problemy urbanizacji, zmiany klimatyczne, starzenie się populacji miast.

– Nie produkujemy już elektroniki i sprzętu telefonicznego, bo nie jesteśmy w stanie konkurować z Azją. Wykorzystujemy  wiedzę do tworzenia mobilnego oprogramowania. Są takie problemy zdrowotne, jak np. cukrzyca, które zaczynamy rozwiązywać za pomocą aplikacji mobilnych. Publiczna opieka zdrowotna dalej będzie istnieć i oczywiście będzie coraz więcej kosztować. Politycy zdali sobie sprawę z tego, że nie rozwiążą problemów służby zdrowia, jedynie zwiększając poziom finansowania opieki medycznej. Trzeba inwestować zanim ktoś stanie się  pacjentem. Są możliwe tele-testy, telemedycyna. Otwieramy się na inne regiony. W ten sposób tworzymy nowe firmy. Rozwijamy biznes, ułatwiamy sprawę politykom i pomagamy ludziom. Zdaniem Svenssona współpraca w ramach korytarza, wzorem klastrów powinna opierać się o wspólny cel. Mimo, że regionom może zależeć na rozwoju w różnych sektorach. CETC może być miejscem do znalezienia wspólnych rozwiązań.

Takim wyzwaniem na pewno są innowacje, a jak sugerują Szwedzi przyszłość to m.in inteligentne materiały, które od przyszłego roku mają powstawać w centrum MAX LAB IV. W Lund powstaje tzw. hub naukowy,  w skład którego wejdzie również Europejskie Centrum Spalacji, którego budowę mieli okazję zobaczyć uczestnicy wizyty studyjnej. Z infrastruktury badawczej będą korzystać m.in. okoliczni naukowcy, ale nie tylko. O możliwości finansowania badań i innowacji pytała Ewa Kurjata ze Szczecińskiego Magistratu.

Finansowanie miksujemy ze wszystkich możliwych  źródeł, korzystamy z Interregu, z Funduszy Strukturalnych, odpowiadał Lennart Svensson.

Radny sejmiku województwa Jerzy Kotlęga przyznał, że innowacje to  kluczowe kwestia dla rozwoju regionów.

Jestem w opozycji, ale musze docenić rządzących, bo dużo na tym polu robią. Innowacje w gospodarce nie mają granic. Skype wymyślił Duńczyk ze Szwedem. Oprogramowanie powstało w Talinie, biura firmy są w Londynie. W regionie morza Bałtyckiego mamy 300 uczelni i 800 ośrodków badawczych, mamy spory potencjał pro-rozwojowy. Musimy prowadzić mądrą politykę. Naukowcy muszą współpracować i wymieniać doświadczenia. Również studenci. Ważnym zadaniem jest umiejętność spoglądania gdzie możemy znaleźć  i wdrożyć innowacyjne rozwiązania. Wy spoglądacie na Chiny. My spoglądamy na Skandynawię. Opieramy się na tym co mamy. Lobbujemy więc za korytarzem, m.in. na Forum Parlamentów Południowego Bałtyku. Obserwatorem forum jest Skania. Każdy region ma pomysł na własny korytarz. My powinniśmy mówić wspólnie. . Skania powinna być członkiem, a nie obserwatorem  Forum by wzmocnić nasz wspólny głos – przekonywał Kotlęga.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Daniela Kronmanna, który przedstawił możliwości i przyszłość branży materiałowej oraz rozwój ekosystemu na rzecz innowacyjności materiałowej. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, Lund stanie się miejscem licznych eksperymentów naukowych, a badania będą mogły być wdrażane w całej Europie. Celem są nowe rozwiązania dla biznesu i uczelni wyższych. W tym celu  Skania powołała radę badań i rozwoju, która współpracuje z wieloma firmami. Współpraca obywa się w 5 dziedzinach: infrastruktura, efektywność pracy, bezpieczeństwo konsumentów, szanse biznesowe, grupy wpływu.

Skania przekonuje, że nie są to tylko plany na papierze, a początek konsekwentnego wdrażania przyjętych założeń. Świadczyć o tym miało wystąpienie Ilmara Reepalu, wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionu Skanii, byłego burmistrza Malmo. Reepalu przypomniał, że pod koniec lat 80-tych w Malmo produkowano około 30 statków rocznie, w tym łodzie podwodne. Wraz z upadkiem muru berlińskiego branża odczuła kryzys, aż w końcu musiała upaść. W tamtym okresie bezrobocie w Kopenhadze wynosiło 16%, a w Malmo 22%.

– Zmieniło nas wystąpienie 12 letniej dziewczynki na konferencji ONZ w RIO. Chcieliśmy pokazać i dać świadectwo, by zmienić tereny poprzemysłowe w super nowoczesne dzielnice. W 1 godzinę słońce wysyła na ziemię tyle energii ile cala ludzkość zużywa w ciągu roku. Latem, ciepłą wodę pompujemy do ziemi, by korzystać z niej zimą. Zimą, pompujemy zimną w dół, by latem chłodziła nasze mieszkania.

W miejsce największej suwnicy świata, która popłynęła do Korei Południowej zbudowano wieżowiec w 100% zasilany z energii odnawialnej. Malmo, jak i cała Szwecja postawiło na segregację odpadów. Transport publiczny został oparty o bio-gaz. Dzięki infrastrukturze rowerowej, 40% mieszkańców Malmo jeździ do pracy i szkoły rowerem. Powstał również most nad cieśniną Sund, który połączył Szwecję z Danią. Wydrążoną podczas jego budowy skałę wykorzystano do budowy nowego portu.

Radny Sejmiku Województwa Kazimierz Drzazga, przyznał że jest pod wrażeniem prezentacji.

Mamy problem z terenami potoczniowymi. Było to główne zaplecze ekonomiczne i naukowe miasta. Mamy wielki problem w Szczecinie. Nie mamy takich środków budżetowych. Tysiące ludzi straciło pracę, wielu wyemigrowało. To piękne przykłady, robią wielkie wrażenie. A co z ludźmi? Jak poradziliście sobie z finansami?

– Ludzie byli bardzo przeciwni likwidacji stoczni i sprzedaży suwnicy. Zaczęli jednak zmieniać zdanie gdy wszyscy zaczęli mówić o naszej technologii, wtedy zaczęli być dumni. W ciągu 4-5 lat ludzie zmienili zdanie. Taksówkarze mówią teraz to samo co burmistrz. Sprzedaliśmy swoje udziały w różnych spółkach miejskich. Wykorzystaliśmy to do nowych inwestycji. W ciągu 4 lat straciliśmy co 4 etat. Odrobiliśmy to z nawiązką. Malmo się dziś rozwija, mamy nowych mieszkańców wyjaśniał Ilmar Reepalu.

Ostatnim punktem konferencji była sesja interaktywna obejmująca kwestie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miast, przemysłu spożywczego i inteligentnego transportu. Wilhelm Ast ze stowarzyszenia Inteligentnych i zrównoważonych miast, podkreślił że początkiem wszelkich zmian są wyzwania i aktorzy, którzy się ich podejmują. By miasta mogły się rozwijać, powinny się sieciować.

Wyzwaniem dla nas była modernizacja mieszkań. Renowacje i remonty zwiększają standard i wtedy podnosimy czynsze. Mamy 6 klastrów, z czego kilka dla zrównoważonego rozwoju: innowacje regionalne i międzyregionalne, oświetlenie dla zdrowia, produktywności i efektywność energetyczna. W Skanii skupiliśmy się na oświetleniu miejskim. Firmy oświetleniowe są w ten projekt zaangażowane. Nasz przykład stał się wzorcowym dla programu Europa 2020. Stawiamy na Internet rzeczy, laboratoria miejskie, oferty dla prosumentów (profesjonalista/producent i konsument)  np. w dziedzinie energii.

Ewa Kurjata zaprezentowała przykłady inteligentnych rozwiązań w Szczecinie, stolicy Województwa Zachodniopomorskiego.

– Szukamy potrzeb mieszkańców. Zwracamy uwagę na dostępne środki, staramy się dbać o środowisko. Wpisuje się to w nasza markę „Floating Garden”. Inteligentnych rozwiązań szukamy w transporcie, oświetleniu, warunkach życia. Wprowadziliśmy inteligentny system transportowy. Poprzez ekrany z natężeniem ruchu, mieszkańcy mogą internetowo śledzić ruch samochodowy. Inwestujemy w transport publiczny. Tramwaje mają się stać głównym środkiem transportu. Otwieramy wiele rond, montujemy liczniki czasu dla kierowców. Wprowadzamy kartę miejską, płatności mobilne w komunikacji, rower miejski.

Kurjata wymieniła również przykłady zbliżenia administracji publicznej dla mieszkańców poprzez e-usługi, czy aplikacje mobilne dla mieszkańców. Ulf Aberg z Klastra Invest in Skane, przekonywał o sile branży spożywczej. Klaster we współpracy z regionem stworzył sieć innowacyjnej żywności.

– firmy dzielą się informacjami stawiają na rozwój. Zaczęliśmy produkować zdrową żywność dla biegaczy, żywność dla ludzi z problemami żołądkowymi. Firma BioGaia wymyśliła słomkę z bakteriami, którą pije się mleko, i w ten sposób więcej bakterii przyjmuje nasz organizm. Guma do żucia może pomagać w walce z próchnicą. Naszą siłą jest współpraca strategiczna. Sieci badawcze, wspólne sieci handlowe.

Aberg wyjaśniał, że aż 70% produkowanych opakowań jest przeznaczonych dla żywności, dlatego powołano specjalny klaster, który stawia na lepsze materiały i design. Specjalizacja obejmuje m.in. żywność dziecięcą, czy trwałość żywności.

Krzysztof Wika z Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Województwa Zachodniopomorskiego, omówił jak region wspiera żywność tradycyjną.

– Wielu konsumentów szuka smaków dzieciństwa. Sieć produktów tradycyjnych powstała właśnie tutaj, w Szwecji.  Aktualnie mamy 44 członków, to restauracje, producenci rolni. Promocja odbywa się na specjalnych festynach, piknikach. To duża nisza i bardzo rokujący segment rynku spożywczego.

Szwedów mocno interesuje rozwój transportu i logistyki. Za główne wyzwania branży uznają zwiększenie informacji o przepływie dóbr, które powinno pozwolić tworzyć lepszą infrastrukturę i dać informacje jak ją efektywniej użytkować. Zdaniem Tonego Spodnjaka z Klastra Logistik (współpracuje z blisko 1200 firmami), rzeczywistość już się zmienia.  Aplikacja Uber i samochody Tesla już dziś umożliwiają automatyczny transport. Przyszłością logistyki ma być digitalizacja i e-handel.

– Najlepsze firmy na świecie używają najlepszych systemów cyfrowych. Chcemy zdobyć tę wiedzę i wprowadzać w naszych firmach najlepsze strategie cyfrowe. E-handel to wiele małych ciężarówek, dlatego stawiamy na udoskonalenie tej platformy, by chronić środowisko. Skupiamy się na zbieraniu informacji o dobrach właściciela i jego potencjale rozwojowym. Chcemy zrozumieć jakie usługi będą potrzebne po roku 2020.

Zdaniem Krzysztofa Żarny, pomiędzy regionami – mocno zauważalna jest różnica priorytetów, ale szansą jest właśnie CETC. Wyzwaniem jest budowa takiej infrastruktury, która umożliwi stosowanie innowacyjnych rozwiązań. Potrzebne jest wsparcie rozwoju portów i rozwijanie współpracy.

Przedstawiciele regionu Skania, przyznali że w ostatnich latach Polska stała się jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Europie i jest coraz silniejszym partnerem handlowym. Czas więc na współpracę na gruncie nauki i innowacji.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

Nasi Partnerzypoznaj ich

członkowie: Skania Zachodniopomorskie Lubuskie Lower Silesian Varazdin Primorsko-goranska

Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship