onterie gym chicago ejercicios electrotecnia trifasica kdf soldiers killed today in somalia my only one meaning picolitres to microlitres
  • Informacje

Konferencja kończąca projekt REIF i rozstrzygniecie Konkurs „The REIF Shift to regional rail”

Konferencja kończąca projekt REIF i rozstrzygniecie Konkurs „The REIF Shift to regional rail”

Przesunięcie modalne na rzecz kolei jest jednym z istotnych czynników kształtujących poziom zrównoważenia przewozu ładunków w przestrzeni transportowej Unii Europejskiej oraz jednym z głównych wyzwań związanych z realizacją celów Europejskiego Zielonego Ładu. Pomimo że zmiana struktury między różnymi gałęziami transportu dokonuje się z roku na rok, nie jest wystarczająca. Kształtowanie struktury gałęziowej transportu jest więc nie tylko istotnym elementem w polityce transportowej UE, ale również poszczególnych regionów Europy Środkowej.

Podczas konferencji kończącej projektu REIF przeanalizowane zostaną obowiązujące i przyszłe polityki międzynarodowe oraz środki mające na celu przyspieszenie zmian struktury transportu. Przedstawiciele regionów, uniwersytetów, firm i międzynarodowych stowarzyszeń mówić będą o niezbędnych zmianach
uwzględnionych w politykach regionalnych, a zapoczątkowanych w ramach realizacji projektu REIF.

Jednym z elementów wydarzenia będzie również wręczenie nagród w konkursie „The REIF Shift to regional rail”. Konkurs miał na celu stworzenie okazji do pokazania najlepszych praktyk w zakresie polityk ukierunkowanych na wsparcie kolejowy oraz intermodalny transport towarowy.

W ramach projektu REIF partnerzy z Niemiec, Polski, Chorwacji, Austrii, Słowenii i Włoch przez trzy lata pracowali nad znalezieniem i przyjęciem najlepszych sposobów wsparcia kolejowego transportu towarowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu REIF.

Konferencja kończąca projekt REIF i rozstrzygniecie Konkurs „The REIF Shift to regional rail”9 marca 2022 r, godz. 9:00 (online)
Moderator: Andrea Bardi, Dyrektor Generalny, Fundacja ITL*.

Powitanie i rozpoczęcie | 9:00 – 9:20
🔹 Paolo Ferrecchi, Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Opieki Terytorialnej i Środowiskowej, Region Emilia Romagna
🔹 Giuseppe Luppino, Kierownik Działu Projektów Europejskich, Fundacja ITL
🔹Winfried Ritt, Interreg Europa Środkowa

Wprowadzenie – Projekt REIF oraz Transfer wiedzy i doświadczeń 9:20 – 9:55
🔹 Przegląd projektu REIF – Klaus Bongartz, Doradca, Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Gruntami Turyngii (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft)
🔹 Film podsumowujący projekt
🔹Plan transferu wiedzy i doświadczeń – Anna Giarandoni, Manager Projektu, Fundacja ITL

Sesja – Projekt REIF i nie tylko: możliwości i wyzwania dla przyszłości kolejowego transportu towarowego | 9:55 – 11:05
🔹 Przemówienie inauguracyjne – Eric Lambert, przewodniczący Grupy ds. Transportu Kombinowanego, UIC

Projekt REIF: Doświadczenia i dyskusja na temat wyników projektu
🔹 WPT1 – Koncepcje inteligentnego zarządzania dla usprawnienia regionalnego kolejowego transportu towarowego | Główne wyniki – Aleksandar Dobrijević, mgr inż., Instytut Ruchu i Transportu w Lublanie*.
🔹WPT2 – Wdrożenie i koordynacja koncepcji eliminacji wąskich gardeł i wspierania usług intermodalnych | Główne wyniki – Alberto Cozzi, Kierownik Projektu, Zarząd Sieci Portów Wschodniego Adriatyku
🔹 WPT3 – Zakotwiczenie, integracja polityki i transfer wyników projektu Główne rezultaty – Francesco Paolo Nanni Costa, Kierownik Projektu, Fundacja ITL

Sesja międzynarodowa | 11:05-12:00
🔹 Maria Koidu, Jednostka Urzędowa UE D1 – Transport Morski i Logistyka, DG MOVE
🔹 Klaus Uwe Sondermann, Dyrektor Zarządzający, KombiConsult
Constantino Canu, Doradca ds. polityki, Kolejowy transport towarowy, CLECAT

REIF SHIFT TO REGIONAL RAIL – WRĘCZENIE NAGRODY | 12:00 – 12:45

🔹 Prezentacja zwycięzców

12:30 12:45 Zakończenie i uwagi końcowe

*Do potwierdzenia
PROGRAM
REJESTRACJA

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship