movilizar intestino rapido lahore stock exchange contact using copper pans chippewa county wi jail inmate search
  • Informacje

Nowe rozwiązania dla transportu kolejowego Konkurs „The REIF Shift to regional rail”

Nowe rozwiązania dla transportu kolejowego  Konkurs „The REIF Shift to regional rail”

W ramach projektu REIF wystartował konkurs „The REIF Shift to regional rail”. Ma on na celu stworzenie okazji do wymiany wiedzy oraz dzielenia się najlepszymi praktykami między regionami w całej UE w zakresie polityk wspierających kolejowy oraz intermodalny transport towarowy.

Konkurs koncentruje się na najlepszych praktykach dotyczących działań, środków i polityk, które zostały wdrożone lub są w trakcie realizacji przez regiony Europy Środkowej. Poprzez realizację konkursu chcemy stopniowo rozpocząć proces implementacji najlepszych praktyk i zachęcić do dalszych inwestycji związanych z rozwojem regionalnego transportu kolejowego. Konkurs pomoże nam zdefiniować najlepsze rozwiązania, które sprawdziły się w poszczególnych regionach oraz  czynniki wpływające na ich sukces.

Transport kolejowy ma istotną rolę do odegrania jako przełomowy element, który umożliwi osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ważne, aby znaczną część spośród 75% towarów przewożonych obecnie w transporcie drogowym realizować transportem kolejowym, który jest jedną z najbardziej ekologicznych i energooszczędnych gałęzi transportu. Kolej jest w znacznej mierze zelektryfikowana i emituje dużo mniej CO2 niż transport drogowy lub lotniczy na równoważnej trasie. Jest on także jedynym rodzajem transportu, w którym od 1990 r. stale obniża się poziom emisji gazów cieplarnianych i CO2. Transport kolejowy ma również coraz większe znaczenie w wymiarze regionalnej i krajowej polityki transportowej, ponieważ umożliwia rozwiązanie wielu wyzwań oraz wpływa na konkurencyjność.

W ramach projektu REIF partnerzy z Niemiec, Polski, Chorwacji, Austrii, Słowenii i Włoch pracują nad stworzeniem warunków rozwoju transportu kolejowego . Chcą proponować nowe rozwiązania dla bardziej ekologicznej i lepiej połączonej Europy Środkowej.

Aby dowiedzieć się więcej o konkursie lub zgłosić swój pomysł, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.fondazioneitl.org/en/reif-shift-to-rail-regional-award-2021/

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship