young killers tv show bibliografias apa de libros de microbiologia guinea pig babies weaning descargar el descanso cumbiero la pregunta mp3
  • Informacje

Otwarcie Centrum Startegicznego

Otwarcie Centrum Startegicznego

W dniu 5 maja 2016 r. o godz. 14.00 w Zalaegerszeg odbyło uroczyste otwarcie Centrum Strategicznego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością. Centrum Strategiczne wewnętrzną jednostką organizacyjną Ugrupowania o charakterze strategiczno – planistycznym.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat Centrum, wiecej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w dziale „INFORMACJE” i „ORGANIZACJA”.

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship