rata de mortalitate pe glob favorite korean drama couples essence of tibetan buddhism yeshe armas ocultas en resident evil 4 gamecube dex maintenance
  • Informacje

REIF – obsługa merytoryczna projektu – zapytanie ofertowe

REIF – obsługa merytoryczna projektu – zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiającym lub ŚKT-EUWT) zaprasza do składania ofert na obsługę merytoryczną projektu międzynarodowego pn. „REIF – Regional infrastructure for railway freight transport – revitalised” (zwanego dalej REIF), realizowanego w ramach Programu Intrreg Europa Środkowa  2014-2020 na stanowisku menagera  projektu.

Oferty na zapytanie ofertowe prosimy przesyłać w wersji elektronicznej w tytule: „REIF obsługa merytoryczna – oferta”  na adres e-mail: kzarna@cetc-egtc.eu w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w 85 %.

REIF – obsługa merytoryczna projektu – zapytanie

REIF – obsługa merytoryczna projektu – załączniki dostępne w zakładce do pobrania

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship