sergio vallecillo rodriguez ripollet enfermedades por mala alimentacion y en que consisten trattoria ai vecchi tempi roma numeracy psychometric test examples
  • Informacje

Siedem umów o dotację na projekty w obszarze Zautomatyzowanego Transportu Drogowego

Siedem umów o dotację na projekty w obszarze Zautomatyzowanego Transportu Drogowego

Zgodnie z informacją opublikowaną w dniu 20 czerwca na stronie internetowej KE (https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/eu-reinforces-commitment-field-automated-road-transport), w ostatnim czasie podpisano siedem umów o dotację na projekty w obszarze Zautomatyzowanego Transportu Drogowego. Projekty będą realizowane w ramach programu Horyzont 2020, będącego największym ramowym programem UE na rzecz badań i innowacji, którego celem jest zapewnienie finansowania na rzecz przyjaznego dla środowiska transportu, wydajnego pod względem zasobów.

W komunikacie wspomniano również o podpisaniu porozumienia finansowego przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (ang. Innovation & Networks Executive Agency – INEA), współrealizującą program Horyzont 2020 w obszarze Inteligentnego, Ekologicznego i Zintegrowanego Transportu, podczas Europejskiego Kongresu ITS w Strasburgu. Z jednej strony podpisanie porozumienia ma ogromne znaczenie, ponieważ INEA po raz pierwszy przeznacza fundusze na tak istotne działanie w obszarze innowacji na rzecz Zautomatyzowanego Transportu Drogowego, skupiające wszystkich kluczowych producentów samochodów w Europie.

Z drugiej strony, dzięki łącznej kwocie blisko 62 mln euro, podjęte projekty umożliwią przetestowanie i zbadanie wykonalności i opłacalności zautomatyzowanego transportu drogowego jako bezpiecznego i wydajnego modelu w obszarze transportu. Realizacja projektów stwarza również niepowtarzalną okazję do zbadania i wypromowania nowych koncepcji usługowych na rzecz mobilności integracyjnej.

Wśród planowanych inicjatyw warto szczególnie wymienić pilotażowy projekt L3. Jest to realizowane na dużą skalę przedsięwzięcie przewidujące przeprowadzenie transgranicznych badań w dziewięciu krajach przez 13 producentów oryginalnego wyposażenia (OEM), obejmujących ponad 1 tys. kierowców i ok. 100 pojazdów wchodzących w skład floty transportowej. Badania realizowane będą przez okres półtora roku, a na ich podstawie opracowane zostaną cztery prezentacje. Ogólny wkład finansowy UE wyniesie ponad 36 mln euro.

Oczekuje się, że siedem projektów przewidzianych do realizacji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększonej absorpcji rynkowej pojazdów automatycznych poprzez uwzględnienie potrzeb i wymogów wszystkich użytkowników i istotnych interesariuszy (decydentów, organów standaryzacyjnych, jednostek certyfikujących, firm ubezpieczeniowych, szkół nauki jazdy itd.). Głównym celem ustanowionym przez Unię Europejską w ramach przedmiotowych projektów jest zatem wzmacnianie zaangażowania oraz promowanie inicjatyw w obszarze Zautomatyzowanego Transportu Drogowego.

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship