fox news 14 amarillo tx entdeckungsfahrten der spanier und portugiesen mediales kartenlegen set lestra sport meije 1000
  • Informacje

Transport stanowi w regionie kwestię o kluczowym znaczeniu: podejmijmy współpracę

Transport stanowi w regionie kwestię o kluczowym znaczeniu: podejmijmy współpracę

Przedstawiciele Centrum Strategicznego ŚKT-EUWT wzięli udział w drugiej konferencji poświęconej Strategii UE na rzecz Regionu Naddunajskiego, zorganizowanej w dniu 27 czerwca 2017 r. przez węgierski Instytut Spraw Zagranicznych i Handlu oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu. Tytuł konferencji: „Strategia UE na rzecz Regionu Naddunajskiego i Bałkanów Wschodnich: Stworzenie transeuropejskich sieci transportowych –szanse i wyzwania”.

Czy określono najlepsze praktyki? W jaki sposób możemy wspierać rozwój transgranicznej infrastruktury? – oto pytania, które zadała Katalin Bihari, dyrektor Sekretariatu Komisarza Ministerialnego ds. Strategii na rzecz Regionu Naddunajskiego, otwierając konferencję. Bihari podkreśliła wagę poszerzania dialogu w obszarze transportu, skupiającego się na współpracy z krajami Bałkanów Zachodnich, Ukrainą i Mołdawią. Najpilniejszym zadaniem jest zwiększanie łączności regionalnej poprzez rozwój infrastruktury, szczególnie w wymienionych krajach.

Cesare Bernabei z Dyrekcji Generalnej do spraw Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej podkreślił, że Półwysep Bałkański stanowi kluczowy obszar łączący Europę ze Wschodem, Bliskim Wschodem i Dalekim Wchodem i choć fakt ten jest powszechnie znany, wymaga szczególnej uwagi.

Trzech zaproszonych ekspertów przedstawiło ten temat z różnych perspektyw. Dušan Prorokoviƈ z Serbii przybliżył perspektywę krajów bałkańskich, których nadrzędnym celem jest poprawa charakteru tranzytowego. Kraje te muszą jednak mierzyć się z licznymi problemami, takimi jak niestabilność polityczna, dość niska produktywność, biurokracja i korupcja, przez co postępy w rozwoju infrastruktury transportowej w krajach bałkańskich są bardzo ograniczone. Szabolcs Vágvölgyi, doradca ds. energii Századvég Gazdaságkutató Zrt., omówił własne badania dotyczące oceny infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie alternatywnych paliw w transporcie drogowym w Regionie Naddunajskim oraz tworzenia podwalin interoperacyjności. Mimo że ostateczne wyniki będą dostępne dopiero w październiku, Vágvölgyi przedstawił wstępne zalecenia oparte na studiach przypadku. I tak, z perspektywy polityki klimatycznej, e-mobilność jest nadrzędna w stosunku do wszystkich technologii w zdecydowanej większości krajów Regionu Naddunajskiego. Ponadto należy dążyć do rozwoju sektora skroplonego gazu ziemnego (ang. Liquefied Natural Gas ‒ LNG) z uwagi na związane z nim korzyści ekonomiczne i środowiskowe, a także brak alternatywnych rozwiązań w transporcie ładunków ‒ zarówno drogowym, jak i wodnym. Ion Voicu Sucala z Politechniki Cluj Napoca w Rumunii przedstawił perspektywy ekonomiczne, zwracając uwagę na fakt, iż z uwagi na obecne wyzwania, w przypadku braku konkretnej wizji lub nieobjaśnienia jej społeczeństwu, sukces w przedmiotowym obszarze będzie bardzo nieznaczny, niezależnie od ilości środków przekazanych na ten cel przez Unię Europejską.

Cesare Bernabei wyjaśnił, że głównym czynnikiem pobudzającym zmiany środowiskowe w dorzeczu Dunaju są działania Unii Europejskiej, przy czym państwa członkowskie oraz kraje spoza UE powinny wykazać się większym zaangażowaniem w tworzenie nowego i skutecznego narzędzia na rzecz zrównoważonego rozwoju i transportu w celu ochrony zasobów naturalnych i środowiska dla przyszłych pokoleń.

Kolejnym istotnym wydarzeniem będzie VI Doroczne Forum ds. Strategii na rzecz Regionu Naddunajskiego, które zostanie zorganizowane w dniach 18-19 października 2017 r. przez węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu we współpracy z Komisją Europejską i realizatorami Międzykrajowego Programu na rzecz Regionu Naddunajskiego (ang. Danube Transnational Programme). Wydarzenie to skupi się na takich aspektach jak bezpieczeństwo, łączność i dobrobyt w regionie. Istotne wydaje się zaproszenie wszystkich interesariuszy, w tym władz krajowych i międzynarodowych oraz operatorów, a także wysłuchanie ich opinii. Do udziału w wydarzeniu należałoby również zaprosić przedstawicieli społeczeństwa, których obecność przypominałaby o znaczeniu zrównoważonego systemu transportu.

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship