descargar gratis cancion ya lo se magnate y valentino ncaa top 100 nhl prospects 81-100 play off standings la laboral de la laguna www saint raymond toulouse fr
  • Informacje

Żupan Komadina, Štromar i Vučić na spotkaniu koordynacyjnym chorwackich członków Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

Żupan Komadina, Štromar i Vučić na spotkaniu koordynacyjnym chorwackich członków Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

W siedzibie Żupanii odbyło się dziś spotkanie koordynacyjne chorwackich członków Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (CETC-EGTC).
Obok Żupana Zlatka Komadiny, zastępcy Żupana Marka Borasa Mandića, naczelnika UO ds. dóbr morskich, transportu i łączności Nady Milošević i współpracowników, w spotkaniu wziął udział także Żupan Żupanii Varaždinskiej Predrag Štromar, Żupan Żupanii Karlovackiej Ivan Vučić i przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich oraz Ministerstwa Morza, Transportu i Infrastruktury. Uczestnicy spotkania dyskutowali o przyszłości korytarza, a także o działaniach, które Ugrupowanie podejmuje w celu utworzenia korytarza oraz o możliwościach, jakie stwarza Republice Chorwackiej i chorwackim członkom Ugrupowania w ramach CETC-EGTC.
Żupan Komadina powiedział, że inicjatywa ta zapoczątkowana została jako regionalna, i że uczestnicy są regularnie o wszystkim informowani przez właściwe instytucje, lecz żeby stać się członkiem sieci korytarza, konieczne jest by włączyło się państwo, ponieważ dla wszystkich ważne jest, żeby korytarz przebiegał przez Chorwację.
Żupan Vučić zgodził się, że dla przyszłości tego projektu potrzebna jest pomoc Ministerstwa Morza, Transportu i Infrastruktury oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich, ponieważ chodzi o bardzo ważny kierunek rozwoju dla Portu Rijeka ale i całej Chorwacji, a to pozwoliłoby na trafniejszy dobór nowych projektów.
Żupan Štromar zaproponował, żeby raz do roku zorganizować Konferencję na ten temat, żeby opinia publiczna mogła poznać wagę tego projektu.
„Wiele naszych firm jest zainteresowanych przejazdem przez ten korytarz, ponieważ skraca on drogę i obniża koszty transportu, szkoda byłoby zaprzepaścić taką szansę”, dodał Štromar.
Chorwackie Żupanie, które są pełnoprawnymi członkami tego ugrupowania zgodziły się, że potrzebne jest we współpracy z właściwymi ministerstwami rozpatrzenie i ustalenie dalszych możliwości rozwojowych chorwackich członków w ramach ugrupowania z podjęciem strategicznych działań w zakresie transportu na poziomie krajowym.
Ustalono, że zostaną skierowane listy intencyjne do Ministrów Morza, Transportu i Infrastruktury oraz Spraw Zagranicznych i Europejskich, a o spotkaniu zostanie poinformowana Pani Prezydent Republiki Chorwacji. Ze względu na to, że w poniedziałek Minister Butković i polski Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będą służbowo przebywali w Rijece, przedstawiciele Żupanii Pomorsko-goranskiej poinformują ministra o wnioskach z dzisiejszego spotkania, jak również o dalszych ustaleniach związanych z korytarzem transportowym.
W 2004 roku podpisane zostało Porozumienie o założeniu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC), który łączy północ i południe Europy, który zaczyna się w regionie Skania, w najwęższej części Szwecji, a kończy się w Żupanii Primorsko-goranskiej.
W międzyczasie wyżej wymienione porozumienie przestało istnieć i przekształciło się w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością, do której do tej pory przystąpiło ogółem dziewięć regionów i żupanii ze Szwecji, Polski, Węgier i Chorwacji, a wśród nich trzy żupanie chorwackie: Żupania Varaždinska, Żupania Karlovacka i Żupania Primorsko-goranska.
Celem ugrupowania jest między innymi promocja współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej pomiędzy jego członkami w celu umacniania połączeń gospodarczych i społecznych, a także promocja dostępności transportowej.

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship