szparagowa zupa define designated net assets cascaronia k'nex musical ferris wheel instructions all type videos site check liver light may come on this weekend

Konferencja kończąca projekt REIF i rozstrzygniecie Konkurs „The REIF Shift to regional rail”

Konferencja kończąca projekt REIF i rozstrzygniecie Konkurs „The REIF Shift to regional rail”

Przesunięcie modalne na rzecz kolei jest jednym z istotnych czynników kształtujących poziom zrównoważenia przewozu ładunków w przestrzeni transportowej Unii Europejskiej oraz jednym z głównych wyzwań związanych z realizacją celów Europejskiego Zielonego Ładu. Pomimo że zmiana struktury między różnymi gałęziami transportu dokonuje się z roku na

Czytaj dalej…

Nowe rozwiązania dla transportu kolejowego Konkurs „The REIF Shift to regional rail”

Nowe rozwiązania dla transportu kolejowego Konkurs „The REIF Shift to regional rail”

W ramach projektu REIF wystartował konkurs „The REIF Shift to regional rail”. Ma on na celu stworzenie okazji do wymiany wiedzy oraz dzielenia się najlepszymi praktykami między regionami w całej UE w zakresie polityk wspierających kolejowy oraz intermodalny transport towarowy. Konkurs koncentruje się na najlepszych

Czytaj dalej…

Konferencja projektu REIF

Konferencja projektu REIF

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji projekcie REIF Interreg CETRAL EUROPE, która odbędzie się 19 października 2021 r. Europa Środkowa stoi w obliczu silnego wzrostu natężenia ruchu. Obecne prognozy przewidują, że do 2030 r. nastąpi znaczny wzrost wolumenu przewożonych ładunków w Europie Środkowej. Z kolei

Czytaj dalej…

Dane statystyczne dotyczące transportu towarowego

Dane statystyczne dotyczące transportu towarowego

Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na politykę transportową, gdyż to właśnie w oparciu o transport UE pragnie generować rozwój, tworzyć miejsca pracy, wprowadzać innowacje i łączyć ludzi. Praktycznym tego wymiarem jest przyjęta przez Unię polityka w zakresie infrastruktury transportowej w perspektywie do roku 2014. Instrument ten służy integracji kontynentu i zmniejszaniu

Czytaj dalej…

REIF – obsługa merytoryczna projektu – zapytanie ofertowe

REIF – obsługa merytoryczna projektu – zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiającym lub ŚKT-EUWT) zaprasza do składania ofert na obsługę merytoryczną projektu międzynarodowego pn. „REIF – Regional infrastructure for railway freight transport – revitalised” (zwanego dalej REIF), realizowanego w ramach Programu Intrreg

Czytaj dalej…

Konferencja „Łącząc Europę” już wkrótce

Konferencja „Łącząc Europę” już wkrótce

W drugim półroczu rozpoczyna się prezydencja Estonii w Radzie UE. Kraj ten będzie odpowiedzialny za organizację wielu ważnych wydarzeń. Między innymi w Tallinie w dniach 21-22 września 2017 r. odbędzie się Konferencja „Łącząc Europę” (CEF). „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility) to kluczowy unijny

Czytaj dalej…

Siedem umów o dotację na projekty w obszarze Zautomatyzowanego Transportu Drogowego

Siedem umów o dotację na projekty w obszarze Zautomatyzowanego Transportu Drogowego

Zgodnie z informacją opublikowaną w dniu 20 czerwca na stronie internetowej KE (https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/eu-reinforces-commitment-field-automated-road-transport), w ostatnim czasie podpisano siedem umów o dotację na projekty w obszarze Zautomatyzowanego Transportu Drogowego. Projekty będą realizowane w ramach programu Horyzont 2020, będącego największym ramowym programem UE na rzecz badań i

Czytaj dalej…

Transport stanowi w regionie kwestię o kluczowym znaczeniu: podejmijmy współpracę

Transport stanowi w regionie kwestię o kluczowym znaczeniu: podejmijmy współpracę

Przedstawiciele Centrum Strategicznego ŚKT-EUWT wzięli udział w drugiej konferencji poświęconej Strategii UE na rzecz Regionu Naddunajskiego, zorganizowanej w dniu 27 czerwca 2017 r. przez węgierski Instytut Spraw Zagranicznych i Handlu oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu. Tytuł konferencji: „Strategia UE na rzecz Regionu Naddunajskiego i

Czytaj dalej…

Innowacja, uczciwość, zrównoważenie i bezpieczeństwo ‒ nieodzowne aspekty w sektorze transportu.

Innowacja, uczciwość, zrównoważenie i bezpieczeństwo ‒ nieodzowne aspekty w sektorze transportu.

Sektor transportu wymaga innowacji, uczciwości, zrównoważenia i bezpieczeństwa. W związku z tym Parlament Europejski przyjął w ostatnim czasie rezolucję nakłaniającą Komisję Europejską do wzmacniania konkurencyjności tego sektora. Rezolucja 2017/2545 (RSP) Parlamentu Europejskiego skupia się m.in. na potrzebie: ulepszania innowacyjności i konkurencyjności w sektorze transportu drogowego,

Czytaj dalej…

Żupan Komadina, Štromar i Vučić na spotkaniu koordynacyjnym chorwackich członków Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

Żupan Komadina, Štromar i Vučić na spotkaniu koordynacyjnym chorwackich członków Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

W siedzibie Żupanii odbyło się dziś spotkanie koordynacyjne chorwackich członków Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (CETC-EGTC). Obok Żupana Zlatka Komadiny, zastępcy Żupana Marka Borasa Mandića, naczelnika UO ds. dóbr morskich, transportu i łączności Nady Milošević i współpracowników, w spotkaniu wziął

Czytaj dalej…

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship