kiss of sonam kapoor in khoobsurat avemarias despues de los misterios paz martinez una lagrima sobre el telefono letra solucionario matematicas sociales 2 bachillerato editex los porretas arde madrid
  • Partnerzy

Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie położone jest w północno–zachodniej Polsce nad Morzem Bałtyckim i rzeką Odrą.

skane region

To najsłabiej zaludniony obszar kraju (gęstość zaludnienia wynosi 74 osoby na 1 km kwadratowy i jest niższa niż średnia kraju). Województwo jest jednak piątym, co do wielkości regionem Polski, jego powierzchna wynosi 22,9 tys. km² (7,3% powierzchni kraju) i jedenastym pod względem liczby mieszkańców (1 694 300 , co stanowi 4,4% ludności kraju). Jedną trzecią powierzchni województwa pokrywają lasy, a urozmaicają go polodowcowe moreny i jeziora, co czyni Zachodniopomorskie, niezwykłym pod względem walorów krajobrazowych. Najcenniejsze pod względem bogactwa fauny i flory tereny, są objęte ochroną. Znajdują się tu dwa parki narodowe: Woliński Park Narodowy i Drawieński Park Narodowy oraz aż 7 parków krajobrazowych.

Od zachodu województwo sąsiaduje z niemieckimi krajami związkowymi Meklemburgią – Pomorzem Przednim i Brandeburgią, od południa i południowego wschodu z województwami Lubuskim, Wielkopolskim i od wschodu z województwem Pomorskim. W związku z reformą administracji publicznej w 1999r. i połączeniem dawnych województw: szczecińskiego, koszalińskiego oraz fragmentów gorzowskiego, pilskiego i słupskiego w Województwo Zachodniopomorskie, stolicą regionu, a zarazem miastem wojewódzkim został Szczecin. Szczecin jest miastem przepięknie położonym nad rzeką Odrą, w odległości zaledwie 153 km od Berlina i niespełna 96 km od wybrzeża Morza Bałtyckiego, liczy 414 tys. mieszkańców i jest największym miastem pogranicza polsko – niemieckiego. Stolica województwa jest dużym portem morsko – rzecznym, a co za tym idzie, największym w Polsce ośrodkiem przemysłu stoczniowego z bazą kształcenia kadr morskich. Wciąż rozwijająca się żegluga śródlądowa stanowi ważny element gospodarki i transportu.

Województwo Zachodniopomorskie to także ośrodki akademickie, a wśród nich uniwersytety, politechniki, akademie, zlokalizowane w Szczecinie, Koszalinie. Potencjał wykwalifikowanych kadr jest tu bardzo wysoki.

Województwo Zachodniopomorskie należy do najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów kraju. Setki kilometrów wybrzeża, fantastyczne, szerokie plaże, tysiące czystych jezior i wzniesienia polodowcowych pojezierzy, wspaniałe, pełne zwierzyny i ptactwa lasy w połączeniu z bogatą ofertą turystyczną stwarzają odwiedzającym idealne warunki wypoczynkowe. Amatorów czynnego wypoczynku ucieszą doskonałe warunki do uprawiania różnorodnych form turystyki aktywnej, a atrakcyjne oferty kulturalne, koncerty i festiwale, dostarczą niezapomnianych wrażeń i rozrywki.

Zachodniopomorskie jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Leży na przecięciu europejskiego szlaku E65 i drogi Via Hanseatica, projektowanej jako droga ekspresowa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, a dzięki projektowi autostrady morskiej Świnoujście – Ystad, staje się łącznikiem południa Europy z daleką północą. Porty Szczecin – Świnoujście, Police tworzą jeden z najważniejszych zespołów portowych na Bałtyku. Łącznie ich obroty ładunkowe sięgają 35% w skali całego kraju, a liczba wchodzących statków wynosi ponad 7 tys. W Świnoujściu znajduje się baza promowa, która obsługuje ruch zarówno osobowy jak i towarowy z Danii oraz ze Szwecji, dzięki czemu stanowi niezbędnym elementem infrastruktury europejskiego szlaku E65.

Podstawę rozwoju gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego stanowią: gospodarka morska, transport morski, przemysł, rolnictwo i turystyka. Przemysł w dużej mierze związany jest gospodarka morską, a wiele zakładów zostało zlokalizowanych w województwie ze względu na jego położenie. W województwie istnieje, obok kilku stoczni i zakładów pracujących na potrzeby gospodarki morskiej, także przemysł papierniczy, drzewny, chemiczny, spożywczy, produkcja energii elektrycznej. Perspektywy dalszego rozwoju gospodarki województwa można wiązać m.in. z wykorzystaniem zasobów wód geotermalnych, produkcją biopaliw i rozwojem przedsiębiorczości i turystyki m. in. w oparciu o infrastrukturę Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Galeria

zachodniopomorskie_1zachodniopomorskie_2zachodniopomorskie_3zachodniopomorskie_4zachodniopomorskie_5zachodniopomorskie_6zachodniopomorskie_7

Członkowie:
Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów:

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship