day out with thomas the train chattanooga tn the family abc tv show can i watch nba playoffs on iphone album charts sales figures persamaan ciri archaebacteria dan eubacteria
  • Partnerzy

Skania

Region Skania położony jest w południowej Szwecji nad Morzem Bałtyckim i cieśniną Sund.

skane region

Graniczy z regionami Halland, Smaland i Blekinge. Powierzchnia regionu to ok. 11 tys. km2. Obecnie region zamieszkuje ok. 1 170 tys. osób. Skania stanowi obszar otwarty i łatwo dostępny, ze względu na bezpośrednie położenie nad basenem Morza Bałtyckiego. Morski charakter regionu jest widoczny na każdym kroku i wyraźnie wpływa na jego przyrodę, kulturę i gospodarkę.

Skania to krajobraz kontrastów: głębokich lasów i stromego wybrzeża klifowego na północy, współgrających z szerokimi nizinami i płytkim, piaszczystym wybrzeżem na południu. Korzystny klimat, zróżnicowana roślinność oraz bogactwo fauny leśnej stwarzają niepowtarzalny krajobraz i klimat Skanii. Środowisko naturalne jest otaczane tu szczególną opieką, stopień świadomości ekologicznej mieszkańców jest bardzo wysoki w tym celu stworzone zostały dwa parki narodowe Dalby Söderskog i Stenshuvud. Turyści odwiedzający region oprócz przepięknych krajobrazów, mogą także poznać historię Skanii, odwiedzając wybrane spośród ponad 200 znajdujących się tu dworów i zamków.

Największym miastem regionu jest Malmö. Inne ważne miasta to: Helsingborg, Lund, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg. Miasto Kristianstad to ośrodek administracyjny regionu Skania, utworzonego w 1997r., po połączeniu regionów Kristianstad i Malmöhus oraz jedno ze 134 miast posiadających historyczny status miasta w Szwecji.

Postęp gospodarczy regionu Skania to odejście od przemysłu wytwórczego w kierunku branż opartych na wiedzy (m.in. biotechnologia i nanotechnologia) oraz rozwój klastrów przemysłu spożywczego i informatyki. W związku z rolą, jaką odgrywają ośrodki badawczo – rozwojowe dla regionu, zintensyfikowane zostały działania mające na celu rozbudzenie potencjału naukowego i kształcenie siły roboczej. Zadanie to spełniają m.in. uniwersytety i instytucje badawcze, zlokalizowane w Lund, Malmö, Helsingborgu i Kristianstad.

Otwarcie mostu nad cieśniną Sund 1go lipca 2000r., połączyło Malmö z Kopenhagą i od tego momentu region Skania ma drogowe i kolejowe połączenie ze stolicą Danii. Połączenie nad Öresund oraz położenie geograficzne w kluczowym dla południowego Bałtyku punkcie, stwarzają Skanii możliwości wzrostu wymiany handlowej i nasilenia współpracy w wielu dziedzinach. Skania stanowi naturalny węzeł komunikacyjny między Półwyspem Skandynawskim, a kontynentem europejskim. System transportu w Skanii obsługuje zarówno transport międzynarodowy, narodowy jak i regionalny. Przez bazy promowe w Trelleborgu, Ystad, Malmö i Helsingborgu przechodzi ruch osobowy i towarowy w kierunku południa Europy. Znaczna część ładunków (ok. 30 milionów ton rocznie) z pozostałej części Skandynawii zostaje przeładowywana na statki w portach Skanii.

W Skanii bierze początek droga międzynarodowa E65, która w swoim przebiegu stanowi oś Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Duże znaczenie dla istniejącego systemu drogowego mają również drogi europejskie: E4 (Helsingborg–Tornio), E6 (Trelleborg– Kirkenes), E22 (Holyhead–Niżnyj Nowgorod) oraz niektóre drogi regionalne. Gospodarka Skanii usytuowana jest w pobliżu dużych rynków i czerpie korzyści z dobrze rozwiniętej infrastruktury. Z budową zaplacza komunikacyjnego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Region Skania, wiąże perspektywę stworzenia efektywnego połączenia z południową Europą, które będzie miało pozytywny wpływ na rozwój eksportu oraz wzrost obrotów transportu morskiego, zwłaszcza ruchu promowego.

Region Skania

Galeria

scania_1scania_2scania_3scania_4scania_5scania_6scania_7

Członkowie:
Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów:

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship