leonard bruce kaban dmd md original source dragon fruit opinie demograss efectos secundarios a largo plazo estolas de pelo zara
  • Informacje

Debata pt.: Łącząc regionalne i inteligentne specjalizacje dla dynamicznego rozwoju

Debata pt.: Łącząc regionalne i inteligentne specjalizacje dla dynamicznego rozwoju

23 kwietnia 2015 r. w Brukseli odbyła się debata Łącząc regionalne i inteligentne specjalizacje dla dynamicznego rozwoju”. W czasie spotkania przedstawione zostały inteligentne specjalizacje regionów leżących w pasie Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego oraz wskazane potencjalne obszary współpracy, które mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionów.

W czasie wydarzenia przedstawione zostały wyniki analizy regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji poszczególnych regionów CETC, przeprowadzonej przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą. Analiza objęła swoim badaniem 47 regionów z 11 krajów, bazując na danych dostępnych w europejskiej platformie S3. Jako wspólne, najczęściej występujące obszary tematyczne w analizie zidentyfikowano biotechnologię, zdrowie obywateli, przemysły: metalowy, samochodowy i maszynowy oraz szeroko pojęte elektronikę, automatykę i mechatronikę – jako specjalizację parasolową w kontekście rozwijającej się infrastruktury badań i rozwoju. Ponadto, jako obszary wsparcia wskazano zaawansowane technologicznie materiały (advanced materials) oraz ICT a także odnawialne źródła energii i zrównoważone środowisko oraz logistykę.

W czasie wydarzenia głos zabrał przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu pan Paweł Stelmaszczyk, który mówił o możliwościach jakie państwom członkowskim i regionom oferują instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) oraz Program ramowy badań i innowacji Horyzont 2020 w kontekście zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji. Pan Alfonso Alcolea Martinez reprezentujący Platformę EUWT w Komitecie Regionów poruszył kwestie możliwości ale i wyzwań, które mogą napotkać Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, w szczególności ubiegając się o finansowanie w programach współpracy transgranicznej. Z kolei Esteban Pelayo Villarejo przedstawiciel Biura Regionalnego Murcii w imieniu Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) zwrócił uwagę na możliwości wprowadzania innowacji i wykorzystywania inteligentnych specjalizacji dla najbardziej efektywnego rozwoju.
Podczas wydarzenia o zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacjach oraz przeprowadzanym w tym celu procesie przedsiębiorczego odkrywania mówił przedstawiciel Województwa Zachodniopomorskiego Marek Orszewski, wskazując, iż szansą dla regionów korytarza, aby uniknąć konkurencji i replikacji jest współpraca w ramach łańcucha wartości i poszukiwanie możliwości komplementarności branż. O doświadczeniach szwedzkiego regionu Skane opowiedział z kolei Daniel Kronmann, który stawia m.in. na zaawansowane materiały tzw. „materiały przyszłości” i rozwój ekosystemu na rzecz innowacyjności materiałowej.
Po debacie odbyło się III. Zgromadzenie Ogólne Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pt. „Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej”, realizowanego przy wsparciu finansowym Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 IMG 3221IMG 3216IMG 3246

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship