newgate mall holiday hours filme queimando tudo baixar pueblo el jardin benalmadena for sale fiesta del chamame corrientes 2012 desenrola negresco youtube dyna 4 tesis dynaware
  • Informacje

XV GRUPA ROBOCZA CETC

XV GRUPA ROBOCZA CETC

W dniu 22 listopada 2012 roku w miejscowości Karlovac, siedzibie władz regionu Karlovackiego – przewodniczącego inicjatywie CETC-ROUTE65 w tym półroczu, odbyło się XV spotkanie Grupy Roboczej CETC-ROUTE65.

Po uroczystym powitaniu wszystkich przybyłych gości przez Żupana Ivana Vucića, rozpoczęto część merytoryczną spotkania. Najważniejszymi tematami zaprezentowanymi przez Krzysztofa Żarnę – Kierownika Sekretariatu Technicznego CETC były postępy prac nad powołaniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej dla CETC, omówienie wstępnej wersji Studium potencjału rozwoju infrastruktury transportowej tworzącej Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy oraz prezentacja rezultatów pierwszej z cyklu trzech konferencji promujących Inicjatywę. Po omówieniu wraz z Reprezentantami regionów Partnerskich powyższych tematów poruszono bieżące zagadnienia związane z odbywającą się następnego dnia w Rijece.

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship